Kontakt

Procedura administracyjna założenia własnej firmy

Złożenie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczejUrząd Gminy/Miasta
Sprawdzenie czy nie potrzebujemy koncesji lub zezwoleniaOdpowiedni Organ Administracji Publicznej
Złożenie wniosku RG-1 o wydanie numeru REGON (trzeba mieć ze sobą wpis do ewidencji działalności gospodarczejUrząd Statystyczny
Wyrobienie pieczątki
Założenie firmowego konta bankowego (do banu należy zabrać wpis do ewidencji, regon, pieczątkę oraz druk potwierdzający numer NIP nasz lub spółki)Bank
Podpisanie umowy na wynajem lokaluFirma/osoba fizyczna świadcząca tego typu usługi
Podpisanie umowy na prowadzenie usług księgowychFirma świadcząca usługi księgowe
Dla płatników VAT: wniesienie opłaty za druk VAT-RUrząd Gminy
Złożenie wniosku NIP-1 do US (należy zabrać oryginały wpisu do ewidencji, regon, potwierdzenie wpłaty za VAT-R, umowę z biurem księgowym, dokument stwierdzający własność lokalu lub umowę najmu)Urząd Skarbowy
Zgłoszenie firmy, właścicieli i pracowników - w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej!Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Zgłoszenie firmy do Powiatowej Inspekcji Pracy (jeśli spółka ma pracowników)Powiatowa Inspekcja Pracy
Zgłoszenie firmy do Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jeśli spółka ma pracowników lub jeśli działalność będzie oparta na usługach użytku publicznego)Państwowa Inspekcja Sanitarna